Galeria nie będzie skupiona jedynie na wystawach. W pawilonie będą organizowane spotkania tematyczne, zajęcia twórcze i szeroko pojęta stymulacja kulturalno-artystyczna.

Oficjalnemu otwarciu tej wyjątkowej przestrzeni będzie towarzyszyć wernisaż dwóch wystaw.  Podczas otwarcia zobaczymy twórczość rzeźbiarza – prof. Adolfa Ryszki, urodzonego w Rybniku artysty, uczył się w Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, a potem studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dzieła znane są na całym świecie, tymczasem w Polsce jego prace były prezentowane tak szeroko tylko w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku i w Zachęcie Narodowej Galerii.

Autorem drugiej wystawy jest Chris Niedenthal, mistrz fotografii reportażowej. Dzięki współpracy z Domem Spotkań z Historią, blisko 200 prac autora zostanie zaprezentowanych szerszej publiczności, przybliżając tym samym najważniejsze wydarzenia ostatnich dziesięcioleci. Co ciekawe, wystawa ta będzie pierwszą prezentacją prac Niedenthala na Śląsku
w ogóle. A ta konkretnie była pokazywana jedynie w Warszawie i Łodzi. Mistrz zaszczyci wydarzenie osobiście.

Misja instytucji, skupia się na edukacji i rozwijaniu zainteresowań kulturowych i artystycznych wszystkich pokoleń mieszkańców Rybnika – podkreśla Nina Giba kierowniczka Galerii Rzeczna – Jednym z celów Galerii Rzecznej jest stworzenie platformy wymiany myśli między artystami a społeczeństwem, budowanie kapitału ludzkiego wokół idei wywodzących się ze sztuki i stworzenie miejsca, gdzie sztuka staje się żywą dyskusją, inspiracją i refleksją nad światem – podsumowuje Nina Giba.