Rybnicka OFPA ma „na celu popularyzację piosenki o wysokich walorach muzycznych i literackich, a także edukację oraz promowanie debiutujących i wyróżniających się artystycznie uczestników konkursu poprzez umożliwienie im występów przed publicznością, wymiany doświadczeń pomiędzy współuczestnikami oraz kontaktów z autorytetami polskiej piosenki artystycznej”.

Eliminacje Konkursu Krajowego zaplanowano na 23 i 24.09.2022 r. To otwarty konkurs, który poprzedzają obowiązkowe eliminacje dla wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu. Udział może wziąć każdy wokalista, który ukończył 16 lat i wykona w języku polskim dwie piosenki artystyczne (poetyckie, autorskie, aktorskie) z towarzyszeniem akompaniatora, lub akompaniamentem własnym (na jednym dowolnych instrumencie). Nie dopuszcza się playbacku i śpiewu a’capella i urządzeń do przetwarzania dźwięku (typu looper). Jury podczas eliminacji kwalifikuje do koncertu finałowego Konkursu Krajowego 10 osób. Wstęp na przesłuchania podczas eliminacji jest bezpłatny.

Finał Konkursu Krajowego oraz koncert Edyty GEPPERT z udziałem Piotra MATUSZCZYKA i Jerzego SZARECKIEGO według scenariusza i reżyserii Piotra LORETZA odbędzie się w sobotę 24.09.2022 r.

Natomiast w koncercie finałowym Konkursu Krajowego udział weźmie 10 wykonawców wytypowanych przez jury podczas eliminacji. Po wydaniu werdyktu jury koncert laureatów, wręczenie nagród i  „Dziękuję, nie tańczę…” w wykonaniu Anny JURKSZTOWICZ z gościnnym udziałem Mietka SZCZEŚNIAKA.