„Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic”  i „NIEWIADOM – TU (WSPÓŁ) TWORZYMY KULTURĘ” to projekty zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”. Oba miały wzmocnić zaangażowanie domów kultury w życie społeczności lokalnej.  Czy się udało? Czas pokaże. Ale mamy dobre przeczucie!

„Pod Lipami” to nazwa filii Domu Kultury Niewiadom, która od niedawna otwarła swoje kulturalne podwoje przed mieszkańcami rybnickich Buzowic.

Głównym celem projektu „Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic” było stworzenie diagnozy o charakterze partycypacyjnym na podstawie poddanych analizie pomysłów, uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Powstał raport z diagnozy przygotowany przez Hannę Kostrzewską i Łukasza Dziubę. Poprzez realizację działania wzmocniono zaangażowanie ośrodka kultury w życie społeczności lokalnej. Mieszkańcy dzielnicy i osoby chcące działać na rzecz mieszkańców Chwałowic zgłosiły własne, autorskie inicjatywy, które będą realizowane w drugiej części projektu.

W ramach konkursu na inicjatywy kulturalne zgłoszono 21 inicjatyw z których komisja w składzie: Tomasz Ignalski, Julia Wójcik, Karina Abrahamczyk-Zator i Janusz Piechoczek wybrała 6, które zostaną zrealizowane wspólnie z autorami i autorkami pomysłów.

Jeśli macie ochotę zajrzeć do raportu z diagnozy to dostępny jest na stronie domu kultury.

Projekt „Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”.