Promocja książki prof. Jerzego Sperki „Książęta i księżne raciborscy (1290/1291-1521)”

Spotkanie poprowadzi dr Bogdan Kloch, Z-ca Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku.

Prof. dr hab. Jerzy Sperka, uznany polski mediewista, zajmujący się głównie okresem późnego średniowiecza, naukowo oraz zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Autor doskonałych monografii poświęconych tematyce rycerstwa w Królestwie Polskim oraz dotykających tematyki górnośląskiej, głównie monografie średniowiecznych ośrodków miejskich oraz postaci górnośląskich książąt.

Jego najnowszym dziełem jest publikacja „Książęta i Księżne raciborscy (1290/1291-1521)”. To praca obejmująca ponad dwa stulecia z dziejów władztwa, na które przypada krótki piastowski okres, niespełna pięćdziesięciu lat, oraz ponad 180 lat rządów trochę zapomnianej dynastii Przemyślidów opawskich, wywodzących się z rodu czeskich książąt i królów. Praca porządkuje naszą wiedzę o postaciach książąt i księżnych oraz stanowi plon badań autora. Wiele wątków odnosi się także do związków z miastem Rybnik i jego książęcym zamkiem. To jak dotąd jedyne pełne naukowe kompendium wiedzy o naszych książętach.

Warsztaty Spotkania