Przegląd lekowy. Rybniccy farmaceuci dla mieszkańców.

Rybniccy farmaceuci zapraszają na spotkanie – przegląd lekowy dla osób, które przyjmują na stałe 5 i więcej leków.

W nadchodzącej perspektywie usługa ta ma szansę zaistnieć w Polsce jako świadczenie w ramach NFZ. Spotkanie przeprowadzą farmaceuci mieszkający/pracujący w Rybniku, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz studiami podyplomowymi w zakresie opieki farmaceutycznej nad osobami starszymi.

Przegląd lekowy to usługa skierowana przede wszystkim do: osób przyjmujących stale więcej niż 5 leków, szczególnie seniorów. Uważa się, iż u takich osób powinno się wykonać przegląd stosowanych leków ( w tym również ziół, witamin, suplementów) raz w roku oraz po każdym wypisie ze szpitala.

Celem przeglądu jest zapewnienie możliwie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii, zapobieganie przypadkowym powieleniem leków, wsparcie w prawidłowym przyjmowaniu leków (np. leków w inhalatorach), zapobieganie lub łagodzenie dolegliwości wynikających z działań niepożądanych stosowanych leków.

Przegląd lekowy uwzględnia także takie problemy jak dzielenie tabletek, problemy z połykaniem tabletek, właściwą porą i sposobem przyjęcia leku.

Warsztaty Spotkania