Industrialne Centrum Kultury jakiś czas temu zostało oddzielone od domu kultury w Niewiadomiu? Czy jako nowy dyrektor, już niezależnej instytucji planujesz kontynuować wcześniej wyznaczone ścieżki, czy przeprowadzić jakąś rewolucję?

U podstaw podziału Industrialnego Centrum Kultury i wyodrębnienia dwóch instytucji kultury leżał zamysł stworzenia na bazie zabytkowego kompleksu dawnej Kopalni Ignacy produktu turystyki kultury dziedzictwa przemysłowego. Ranga jednego z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku po zakończeniu procesu rewitalizacji znacznie wzrośnie. Rybnik dołączy do nielicznego grona miast, które posiadają zadbany zabytek techniki. Zabytkowa Kopalnia Ignacy ma wzmocnić atrakcyjność turystyczną miasta. Aby zrealizować ten cel konieczne jest przygotowanie oferty odpowiadającej potrzebom turystów jednodniowych i weekendowych oraz co ważne dostosowanej do grup szkolnych. Nie jest to jednak żadna rewolucja. Jako miejska instytucja kultury nie możemy jednak zapominać, że naszą misją jest organizowanie działalności kulturalnej dla mieszkańców Rybnika, w tym dzielnicy Niewiadom. Kopalnia zawsze była centrum tej miejscowości i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której odwrócilibyśmy się od Niewiadomian, próbując pozyskać wyłącznie samych turystów.

Czego możemy spodziewać się w odremontowanych budynkach kopalni „Ignacy” i jak posłuży to Rybnikowi i mieszkańcom?

Chcemy zapewniać mądrą rozrywkę i mądry odpoczynek w zadbanym zabytku ery przemysłowej. Kompleks Kościuszko będzie zaadaptowany na potrzeby mini centrum nauki, wyspecjalizowanego w parze wodnej jako tego nośnika energii, który radykalnie przeobraził świat. Głównym eksponatem wystawy będzie przywrócone do życia serce kopalni – stuletnia parowa maszyna wyciągowa. Jej pokazy będą mogli zobaczyć zwiedzający. Choć dziś może z tego nie zdajemy sobie sprawy, ale wszyscy jesteśmy dziećmi rewolucji przemysłowej. Chcemy więc oprócz interaktywnej edukacji upowszechniać i popularyzować dziedzictwo przemysłowego regionu, w tym ROW. Pamięć o swoich korzeniach jest praktyczna, bo ułatwia zrozumienie teraźniejszości i podejmowanie decyzji o przyszłości swojej i innych. Trzecim obszarem działań instytucji ma być udostępnianie przestrzeni spędzania czasu wolnego, obejmującej zielony teren rekreacyjny za budynkami kopalni. Zlokalizowany w tym miejscu tzw. park pary ma stanowić miejsce, gdzie będzie można mądrze wypocząć.

Czy oprócz znanych wydarzeń realizowanych dotąd w tym miejscu m.in. Industriady, Nocy Muzeów czy Hoym Festiwalu planujesz kolejne, które staną się wizytówką tego miejsca?

Wydarzenia i eventy to skuteczne narzędzia upowszechniające i popularyzujące dziedzictwo kultury przemysłowej. Należy jednak dokonać selekcji dotychczasowych wydarzeń pod kątem założonej misji instytucji i/lub ewentualnie stworzyć nowe formaty. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiło się parę pomysłów, ale nie chcę teraz zdradzać szczegółów. W tym kontekście w roku 2022 nie można zapomnieć o 230. rocznicy powstania kopalni. Myślę, że z tego powodu o Niewiadomiu i na Niewiadomiu musi być głośno.