Dzieci i młodzież to grupa szczególnie wrażliwa na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu – a tych, w związku z pandemią koronawirusa, w ostatnim czasie nie brakowało.

 

Ich życie stanęło na głowie – począwszy od sposobu nauczania, po spędzanie wolnego czasu. Skutki są zauważalne w różnych aspektach życia, od zmian fizycznych wynikających z braku ruchu po zmiany w obszarze psychicznym, związane z brakiem realnego kontaktu z rówieśnikami i trudnościami w budowaniu odpowiednich relacji. Zmiana nastąpiła również w dostępie do wsparcia społecznego i profilaktycznego, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, a w długim okresie spowodować wzrost zachowań ryzykownych – tłumaczy Tomasz Wieczorek, Prezes Fundacji ArtGroup organizującej kampanię.

 

Projekt Nakręć się na mieście! skupia się na odbudowywaniu relacji społecznych, jako ważnym elemencie działań profilaktycznych. Zadanie jest realizowane ze środków otrzymanych od Miasta Rybnika.

 

Nasz projekt chcemy poprowadzić w taki sposób, aby umożliwić młodym ludziom powrót do normalnych relacji, a jednocześnie właściwie ten powrót modelować. Chcemy nakręcić się na mieście. Trójznaczność hasła oddaje istotę projektu. Nakręcić się oznacza ekscytację. Dosłownie zaś kręcenie to filmowanie, a potoczne ‘kręcenie się po mieście’ to wyjście z domu – dodaje Tomasz Wieczorek.

 

W ramach projektu 15 młodych ludzi w wieku 10-17 lat weźmie udział w zaplanowanych w budynku sprężarkowni Zabytkowej Kopalni Ignacy warsztatach psychologicznych związanych z tematyką relacji społecznych i budowaniu odporności psychicznej. Przedsięwzięcie obejmuje także udział w warsztatach kreatywnych i filmowych oraz w produkcji clipu/spotu, w którym uczestnicy będą aktorami. Rekrutacja jest prowadzona wśród młodych mieszkańców Rybnika, m.in. w serwisach społecznościowych organizatora kampanii.

Akcja billboardowa jest jednym z elementów projektu, przedstawieni na plakatach młodzi ludzie to jej ambasadorzy. Odbiorcami pośrednimi prowadzonych działań będą kolejni młodzi ludzie, którym przekaz w postaci zrealizowanego spotu, billboardów w przestrzeni miejskiej czy informacji na kanałach social media będzie zwracał uwagę na istotność budowania relacji społecznych w codziennym funkcjonowaniu. Projekt to także szansa na wzrost zainteresowania tematyką wpływu izolacji i braku relacji na tendencje do uciekania w uzależnienia.

 

Na billboardach prezentujemy informacje, które mają promować miasto i dziejące się na jego terenie ważne wydarzenia, ale wykorzystujemy je również do kampanii edukacyjnych – np. o szkodliwości smogu, konieczności selektywnej zbiórki odpadów czy korzyści płynących z budżetu obywatelskiego. Projekt mający na celu uświadomienie rybniczanom, że budowanie relacji to niezwykle istotny aspekt funkcjonowania młodych ludzi, wpisuje się w przyjęte założenie wykorzystania miejskich billboardów jako nośników ważnych społecznie treści – wyjaśnia Robert Cebula, naczelnik Wydziału Promocji w rybnickim magistracie.