Newsletter – klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W tym celu przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.
Z poważaniem – Zespół  Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach z siedzibą przy ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik.
Kontakt: (32)4216222, dkchwalowice.biuro@gmail.com

 

2. Inspektor danych osobowych.

Dom Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych : listownie za naszym pośrednictwem, adres: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91b, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkchwalowice.biuro@gmail.com

 

3. Cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z kontaktem ze Domem Kultury w Rybniku-Chwałowicach, umowami pracowniczymi, umowami cywilno-prawnymi, uczestnictwem w warsztatach, uczestnictwem w konkursach, festiwalach, wycieczkach, zajęciach, korzystaniem z pozostałej oferty Domu Kultury, zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu w Domu Kultury.

 

4. Dane przetwarzane.

Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych: dane ogólne (imię, nazwisko), dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail), dane identyfikacyjne (numer PESEL), dane finansowe (numer rachunku bankowego), wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku).

 

5. Odbiorcy danych.

Dane przekazywane będą jedynie odbiorcy danych osobowych w postaci: ZUS, US, bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe), producentowi systemów sprzedaży biletów Biletyna.pl oraz zapisów na warsztaty StrefaZajęć.pl

 

6. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  trwania wymiany korespondencji oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych, czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza), trwania warsztatów, konkursu, festiwalu,  czasu trwania oferowanej usługi,  dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni.

 

7.  Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Prawo do skargi.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

9. Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
⟶ Czytaj więcej