„NIEWIADOM – TU (WSPÓŁ) TWORZYMY KULTURĘ”

„NIEWIADOM – TU (WSPÓŁ) TWORZYMY KULTURĘ” to projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Dom Kultury + - inicjatywy lokalne”. Celem projektu jest inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie zaangażowania Domu Kultury w Rybniku – Niewiadomiu w życie społeczności lokalnej oraz odkrywanie i rozwijanie potencjału i zasobu kulturowego jej członków.

Źródło: materiały prasowe

Projekt zakłada prowadzenie nowatorskich działań animacyjnych ukierunkowanych na bezpośrednią i  bliską współpracę Domu Kultury z mieszkańcami społeczności lokalnej, poprzez nawiązywanie z nimi stałych relacji. Odkrywanie kulturalnych talentów mieszkańców dzielnicy ma zaowocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz niewiadomskiej społeczności lokalnej

Źródło:

W pierwszym etapie projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, do której wykorzystano takie narzędzia badawcze jak: analiza danych zastanych, ankiety, wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji działających na terenie dzielnicy, spotkania diagnozujące w postaci aktywnych warsztatów pracy na mentalnych mapach zasobów i potrzeb społeczności czy spacer diagnostyczny dla mieszkańców. Umożliwiło to pracownikom Domu Kultury wyjść „w teren” i odkryć talenty mieszkańców Niewiadomia oraz drzemiący w nich potencjał, co pozwoli lepiej dostosować ofertę Domu Kultury do Ich potrzeb oraz nawiązać współpracę z osobami, które chcą działać na rzecz swojej społeczności, a nie wiedzą, jak zacząć

Źródło: materiały prasowe

Wyniki przeprowadzonej diagnozy zostały przedstawione w opracowaniu dostępnym na stronie Domu Kultury, które stanowiło podstawę do przygotowania Regulaminu Naboru Inicjatyw Kulturalnych. Obecnie w ramach drugiego etapu projektu realizujemy 7 oddolnych inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach przeprowadzonego naboru. Wymyślone przez mieszkańców lokalne projekty są realizowane od lipca do listopada 2021 r.

Źródło: materiały prasowe

Ostatnia inicjatywa pt. „Ekipa z Hoymy” skierowana jest do młodzieży od 16 do 19 lat i jest odpowiedzią na rekomendacje zawarte w Diagnozie dot. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w dzielnicy. Dzięki niej odbędą się warsztaty parkuru (27 września, godz. 17:00), warsztaty tatuażu (6 października, godz. 17:00) oraz warsztaty graffiti (20 października, godz. 17:00). Inicjatywa odbywać się będzie na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Publikacja: 27-09-2021

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
⟶ Czytaj więcej