Nagrody w dziedzinie kultury

um

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wręczone. Laureatów uhonorowano w dwóch odsłonach.

Tradycyjne wyróżnienia zostały przyznane jak zwykle osobom związanym z Rybnikiem i wywierającym duży wpływ na rozwój kultury w mieście. Nagrodę przyznaje prezydent miasta, wybierając laureatów na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Tegoroczne nagrody mają charakter wyjątkowy – przyznane są za działalność w roku pandemii, który dla wszystkich sfer życia – także dla kultury – był trudny.

Źródło: Fot. S. Horzela-Piskula

Koncert adwentowo-świąteczny w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i jej gości, który odbył się w piątek, 17 grudnia, był okazją do wręczenia nagrody zespołowej dla Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Okręg, który obchodzi jubileusz stulecia, jest organizatorem i animatorem działań na niwie amatorskiego chóru śpiewaczego. Głównym celem jego działania jest tworzenie historii dziedzictwa kulturowego Rybnika i regionu poprzez kultywowanie tradycji śpiewu.

Źródło:

Podczas wydarzenia, organizowanego w Domu Kultury w Niedobczycach, za aktywną działalność na rzecz upowszechniania tańca w kraju i za granicą uhonorowane zostały związane z placówką członkinie Rybnickiej Akademii Mażoretek. Ta utytułowana formacja występuje na pokazach estradowych i paradach ulicznych, podczas świąt i uroczystości miejskich, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych. Zespół na swoim koncie posiada wiele tytułów wicemistrzyń Europy i mistrzyń Polski w wielu kategoriach, zarówno kadetek jak i seniorek. Mażoretki mają na swym koncie świetny udział w Pucharze Świata Mażoretek Federacji MWF w chorwackim Zadarze.

Źródło: fot. W.Troszka

Pozostali laureaci zostali uhonorowani podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta Rybnika, które odbyło się we wtorek, 21 grudnia.

Za całokształt działalności na rzecz upowszechniania sztuki teatralnej wyróżniono Teatr Mariana Bednarka. Na przestrzeni kilkunastu lat swojej działalności teatr zrealizował 22 spektakle, 3 etiudy oraz 2 performance. Do wszystkich spektakli scenariusze pisze Marian Bednarek, który także sam reżyseruje, opracowuje scenografię i kostiumy. Inspiracji do tworzonych sztuk często dostarcza autorowi nie tylko własna poezja czy też proza, ale również muzyka, która wywołuje w wyobraźni Mariana Bednarka idee i wizje przenoszone później na scenę teatralną.

Za książę pt. „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje” nagrodą wyróżniono dra Jacka Kamińskiego. Znany w Rybniku architekt i antykwariusz, miłośnik lokalnej historii i dziedzictwa, współautor cyklu „Przewodnik znowu czeka…” związany jest z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. W publikacji „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje” autor zmierzył się z zagadnieniem dotąd niepodejmowanym na szerszą skalę. Podstawą publikacji, wydanej w serii wydawniczej rybnickiego muzeum, była rozprawa doktorska autora. Jej wartość docenił Urząd Marszałkowski w Katowicach przyznając w 2021 roku wyróżnienie w kategorii wydawnictwa w konkursie na „Wydarzenie muzealne w Województwie Śląskim w 2020 roku”.

Z kolei za książkę pt. „Opowieści Chwałowickie” nagrodę otrzymał dr Jan Krajczok. Dzieło nauczyciela polonisty i autora kilku książek o tematyce związanej ze Śląskiem i dotyczącej kultury i historii regionu, to książka, w której losy chwałowiczan w latach 1918 – 1947 przeplatają się z losami postaci znanych z podręczników historii. W książce opisane zostały dramatyczne wydarzenia powstań śląskich, okres międzywojenny i lata okupacji. Czytelnik uczestniczy w życiu rodzin Tkoczów, Kożdoniów, Pukowców, Malcherów i Siwców, może być świadkiem ważnych w tym czasie wydarzeń. W powieści, w której śmiech przeplata się z grozą, nie brakuje wątków sensacyjnych i miłosnych.

Publikacja: 22-12-2021

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
⟶ Czytaj więcej