Spotkanie przewidziane jest  jako moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Interdyscyplinarny Zespół pracuje nad opracowaniem planu oraz strategii ochrony zabytkowego śródmieścia w taki sposób, aby jego historyczny potencjał przynosił korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom oraz inspirował turystów.

– Park kulturowy jest jedną z pięciu prawnych form ochrony zabytków w Polsce.
Wyjątkowość tej formy ochrony polega na tym, że można nią objąć historyczny
obszar, na którym znajdują się zabytki, zieleń, a także obiekty współczesne, a o jej
wprowadzeniu oraz zakresie decydują miejscy radni, czyli przedstawiciele
mieszkańców – wyjaśnia z dr. inż. arch. Henryk Mercik, Miejski Konserwator
Zabytków. –  Rybnik posiada taki obszar, o średniowiecznym rodowodzie, wyjątkowy
pod względem historii, układu przestrzennego oraz obiektów zabytkowych z różnych
epok, które możemy podziwiać. Mamy tutaj prawdziwe ikony architektury, znane poza
granicami miasta, takie jak chociażby Bazylika Świętego Antoniego czy Teatr Ziemi
Rybnickiej. Ten obszar to centrum starego Rybnika. Chciałbym, by wprowadzenie
parku kulturowego umożliwiło nam przywrócenie ładu przestrzennego i pozwoliło na
harmonijny rozwój tego obszaru – dodaje.

Wart też wypełnić anonimową ankietę:

 1. Elektronicznie: poprzez przygotowany formularz
 2. Papierowa ankieta znajduje się w broszurze informacyjnej, można ją wypełnić, wyciąć
  i przekazać ankieterom lub wrzucić do pudła na ankiety w jednym z oznaczonych punktów w mieście
 3. W wyznaczonych punktach (wymienionych poniżej) zostały uruchomione miejsca zbiórki ankiet (są to odpowiednio oznaczone i zabezpieczone pudełka). Obok nich znajdują się broszury informacyjne, mapy parku kulturowego oraz ww. ankieta i trzy dodatkowe formularze ankietowe, tj.:
  – ankieta na temat opinii młodego pokolenia (16-24 lata) o centrum Rybnika w kontekście planowanego Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika
  –  ankieta badania ruchu turystycznego w Rybniku
  – ankieta dla dzieci do lat 5.

Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonych pudeł ankietowych, które znajdują się w:

 • Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20)
 • Urzędzie Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2)
 • Edukatorium Juliusz (ul. Klasztorna 11)
 • Informatorium Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. J. Szafranka 7)
 • w tzw. Okrąglaku, tj. w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku (ul. Wysoka 15-17).

Ponadto wypełnioną ankietę można:

 • wysłać elektronicznie (skan) na adres: parkkulturowy@um.rybnik
 • przekazać w formie papierowej ankieterom podczas spotkań na temat parku kulturowego.

Ankiety można dostarczać do 20 września 2023 r.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
telefon (+48) 32 43 92 012,
e-mail: parkkulturowy@um.rybnik.pl