„Śpiewny Poranek” – codzienne śpiewki robią mi dzień