KRONIK@  pozwala na zebranie i udostępnianie w jednym miejscu zasobów polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury oraz administracji. Repozytorium i platforma, która integruje dotychczas istniejące zbiory oraz wprowadza jednolite standardy zarządzania cyfrowymi danymi, pozwalają zabezpieczyć cenne zasoby przed zniszczeniem bądź zaginięciem i zapewnić im bezpieczeństwo.

KRONIK@ to multiwyszukiwarka państwowych zasobów, z których można w prosty sposób tworzyć własne zbiory czy kolekcje oraz dowolnie wykorzystywać je w swoich pracach.

Po co powstała KRONIK@? Aby maksymalnie zwiększyć dostępność i ilość cyfrowych i zdigitalizowanych zasobów, poprawić ich jakość a także zwiększyć możliwość ich ponownego wykorzystania w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Portal jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodny ze standardami WCAG 2.0.

Instytucje współpracujące w ramach repozytorium:

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwa Państwowe, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Uniwersytet Wrocławski, Wojskowe Biuro Historyczne, Muzeum Sztuki w Łodzi, Telewizja Polska S.A., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Politechnika Wrocławska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Książnica Podlaska, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe.

Projekt „KRONIK@” jest realizowany w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.