Jaki będzie rok 2021 w rybnickiej kulturze – przełomowy czy zachowawczy? 

W „Alert kultura” przygotowanym przez Think Thank Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie autorzy piszą: Gdy minie heroiczny okres lekarzy, niezbędni będą kustosze i kuratorzy pamięci zbiorowej, pomagający wszystkim w sztuce współistnienia. Przychodzi czas na kulturę solidarności. Bez kultury społeczeństwo nie powróci do życia. Być może będzie to czas na kulturę solidarności… Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Odnosząc się do pytania – to skomplikowana kwestia, nie tylko dlatego, że nie wiadomo, co oznacza czas przyszły w powyższym pytaniu. Czy to okres po pandemii, wielomiesięczne wychodzenie z niej, czy jeszcze jakaś inna rzeczywistość, której nie potrafimy sobie w chwili obecnej wyobrazić. Z pewnością rok 2021 w moim odczuciu będzie rokiem trudnym, zwłaszcza dla rybnickiej kultury, która zahibernowana prze wiele miesięcy, działająca w nowej rzeczywistości, do której nie miała czasu się przygotować, musi powrócić do funkcjonowania na 100%, o ile oczywiście będzie miała taką możliwość. Z pewnością będzie to też rok wymagający od nas dużej elastyczności, szybkiego dostosowywania się do tego, co zastaniemy w danym dniu.

Czy wszystkie imprezy miejskie odbędą się bez zmian i czy w tym specyficznym, miejmy nadzieję popandemicznym okresie, możemy spodziewać się jakichś kulturalnych niespodzianek?

Właśnie ta niepewność, zmienność przepisów, nakazów, zakazów sprawia, że długofalowe planowanie jest obecnie trudniejsze niż dotychczas. Ale oczywiście plany są, natomiast ich realizacja pozostaje pod znakiem zapytania. Budżet Wydziału Kultury, na który składają się zarówno dotacje dla siedmiu rybnickich instytucji kultury, jaki i wydatki wydziału, to budżet kompromisów i trudnych wyborów, koncentracji na priorytetach. W przyszłorocznym budżecie  zaplanowano środki na kontynuację pierwszego ogólnopolskiego konkursu na biografię „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz na Rybnicką Majówkę. Nie zabraknie także środków na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Środki zostały zabezpieczone także na wydruk plakatów w gablotach zlokalizowanych w całym mieście, które od niedawna służą promocji różnego rodzaju działalności – nie tylko kulturalnej, ale także społecznej czy sportowej.

Czego w kwestii kultury nauczyła nas pandemia?

Kreatywności – co jest znamienne dla tego środowiska. Spore wrażenie zrobiła na mnie błyskawiczna reakcja środowiska na zaistniałą sytuację. Oczywiście możemy dzisiaj krytycznie odnosić się do nadprodukcji internetowej w tym pierwszym okresie, ale warto zwrócić uwagę na różnorodność form działania i sposobów wykorzystywania internetu. Doceniam inicjatywy instytucji sztuki udostępniających swoje archiwa, ale także ośrodków kultury poszukujących możliwości interakcji z uczestnikami online.

Rozmawiała Katarzyna Chwałek-Bednarczyk