Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” czyli SOWA to inicjatywa, której celem jest popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Program realizowany jest przy współpracy Centrum Nauki Kopernik, które otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023.

SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury – czytamy na stronie placówki.

Każda SOWA zostanie wyposażona w wystawę zawierającą 15-18 eksponatów, zestawy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz pakiet programów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik.

Instytucje będą także zaproszone do udziału w programach realizowanych przez Kopernika, takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy program edukacji kosmicznej realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. W przyszłości może powstać również sieć współpracy, służąca wspólnym działaniom i wymianie doświadczeń.

Warta milion złotych SOWA dla Rybnika to efekt dobrze napisanego przez urzędników projektu – zgłoszenia do trwającego od 14 kwietnia do 24 czerwca br. naboru konkursowego. Symboliczny czek pozwalający na realizację przedsięwzięcia na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” odebrał w poniedziałek, 20 września, zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz. Uroczystość odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim, mieście, w którym powstała pilotażowa SOWA. Zgodnie z założeniami, rybnicka SOWA powinna ruszyć w pierwszych miesiącach nowego roku.

Więcej na temat „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”